Kunstiline toimkond

Aivar Leštšinski

Naiskoori peadirigent alates hooajast 2012/2013

Aivar Leštšinski (sünd 1958) lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1981. aastal, professor Arvo Ratassepa koorijuhtimise klassis. Aastatel 1991–1995 õpetas koorijuhtimist Tallinna Pedagoogikaülikoolis. 1992–1994 juhatas segakoori „Noorus” ning 1994–2002 oli Tallinna Kammerkoori peadirigent. A. Leštšinski oli 1999. aasta Üldlaulupeo üks dirigente. 1999–2000 Põhja- ja Baltimaade laulupeo dirigent (Skien, Norra). Aastast 2003 taas Tallinna Kammerkoori peadirigent ning samast aastast kuni 2008. aasta kevadeni Tallinna Ülikooli kammerkoori dirigent. Sügisest 2006 kuni 2008. aasta kevadeni neidudekoori „Leelo” dirigent. 2004. aastal tunnistati Aivar Leštšinski Eesti Kooriühingu ning Koorijuhtide Liidu poolt mentori staatuse vääriliseks ning talle omistati V kutsekategooria. Korduvalt on A. Leštšinski kuulunud Eesti Kammerkooride Liidu juhatusse ning täitnud sama alaliidu muusikalise juhi kohustusi. Alates 2010. aastast täidab Aivar Leštšinski Eesti Kooriühingu muusikatoimkonna esimehe ülesandeid. Aivar Leštšinski juhatatud koorid on korduvalt osalenud rahvusvahelistel koorikonkurssidel ja festivalidel ning pea alati pälvinud võistulaulmistel auhinnalise tunnustuse.

 

Jana Perens

Naiskoori dirigent alates hooajast 2012/2013

Jana Perens on sündinud ja kasvanud Viljandis, lõpetanud Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi ja Viljandi Muusikakooli. 1993.a.-l lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koorijuhtimise eriala prof. Ants Sootsi õpilasena ja 2008. aastal kaitses Tallinna Ülikoolis pedagoogikamagistri kraadi. Töötanud õppejõuna Viljandi Kultuurikolledžis ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias, muusikaõpetajana Tallinna „Tihase“ lasteaias ning on juhatanud segakoore Koit, Tungal ja Noorus, Tallinna Poistekoori ettevalmistuskoori „Primo“, Viljandi Kultuurikolledži Kammerkoori ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia segakoori. 1997. aastast töötab solfedžo ja poistekoori õpetajana Vanalinna Hariduskolleegiumis ning on Püha Miikaeli poistekoori ettevalmistuskooride ja VHK Õpetajate ja Lapsevanemate Segakoori dirigent.

 

 Alar Haak

Naiskoori hääleseadja alates hooajast 2016/2017
 
Alar Haak lõpetas 1995. aaastal Eesti Muusikaakadeemia (ooperilaulu erialal). Ta on end täiendanud end prof. Virgilijus Noreika juhendamisel Eestis ja Leedus ning mitmetel meistrikursustel Eestis, Leedus, Venemaal ja Soomes;  sh vokaalpedagoogi erialal. Alar oli aastatel 1989-2008 Rahvusooper Estonia solist. Solistina on ta esinenud Eestis, Soomes, Lätis, Leedus, Venemaal, Austraalias, Norras jm. Esinenud ka erinevatel lavadel  USAs, Kanadas, Singapuris, Itaalias, Hispaanias, Saksamaal, Rootsis, Gruusias, Armeenias, Tšehhis. Tema tööde hulka kuulub üle 70 ooperi-, opereti- ja muusikalirolli. Lisaks tegutseb ta lavastajana, olles lavastanud hulganisti Eesti Kontserdi ja Estonia lastelavastusi ja -kontsertetendusi.  Ta on olnud saatejuht mitmetes raadiojaamades;  nootide,  plaatide  ja DVD-de toimetaja ning produtsent. Tegev ka õhtujuhi, konferansjee, ürituste – etenduste korraldaja ja läbiviijana, lavastajana, produtsendina.  Eesti Näitlejate Liidu liige. Lisaks TTÜ naiskoorile timmib Alar ka mitmete teiste kooride ja solistide hääli.

 

Kalev Keeroja

Naiskoori hääleseadja alates 2015
 
Kalev Keeroja on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1978. aastal koorijuhina (Kuno Arengu õpilane). Aastatel 2003-2005 õppis ta Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistriõppes interpretatsiooni pedagoogikat.
Ta on laulnud RAM-is 1977-1981 ja Eesti Filharmoonia Kammerkooris 1981-2010, laulab mitme koori projektides (Collegium Musicale, Estonia Ooperikoor jt).
Kalev Keeroja on hääleseadega tegelenud viimased paarkümmend aastat. Õpetajateks on olnud Uku Joller, Carl Högset ja Eesti Filharmoonia Kammerkoori külastanud hääleõpetajad.
On tegutsenud Ida-Tallinna Keskhaigla larüngoskoopia kabinetis hääleuuringute meeskonnas ning lektorina häälepäevadel. Praegu tegutseb hääleseadjana mitme Eesti koori juures (TTÜ Meeskoor, segakoor Noorus, VHK õpetajate ja lastevanemate segakoor, segakoor Raudam).

 

Irene Kabonen

Naiskoori hääleseadja alates hooajast 2018/2019
 
Irene Kabonen on Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud. Ta on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli klaveri erialal, samuti lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegune Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) muusikapedagoogika ja koorijuhtimise erialal ning seejärel laulu erialal. Magistrantuuri lõpetas Irene Kabonen cum laude. Ta on läbinud Sibeliuse-Akadeemia (Soome) doktorantuuri vokaalpedagoogika erialal. Tegutsenud soolo- ja koorilauljana (sopran) Eesti Raadio ja Televisiooni Segakooris, „Hortus Musicuse“ Akadeemilises Kooris, Eesti Kontsertkooris, Euroopa Kooriakadeemia (EuropaChorAkademie – Saksamaa) koosseisus, samuti tegutseb ta kontsertmeistrina.
Solistina on Irene laulnud Stockholmi, Helsingi, Sankt-Peterburi, Washingtoni ja eesti kirikutes. Kooriartistina on ta esitanud vokaalsümfoonilisi suurvorme Luxemburgis, Viinis, Berliinis, Münchenis, Brüsselis, Lissabonis, Tel Avivis, Norras.
Irene Kabonen nõustab vokaaltehniliselt soome ja eesti ooperisoliste, samuti Savonlinna ja RO Estonia ooperikoori lauljaid.

 

 

Endised dirigendid ja hääleseadjad

 

Anu-Mari Uuspõld

Naiskoori hääleseadja aastatel  2016-2018


Anu-Mari Uuspõld lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia magistrantuuri 2017. aastal Teele Jõksi käe all. Ta on õppinud Hispaanias Conservatorio Superior de Musica de Vigo
konservatooriumis ning Šveitsi koolis Hochschule Luzern Musik. Ta on täiendanud end mitmete tunnustatud lauljate ning pedagoogide meistriklassides, sealhulgas prof. Elisabeth Wilke, prof. Maria Acda, prof. Ingrid Kremlingi, prof. Thomas Buschi, Marit Strindlundi, Urve Tautsi, Margreet Honigi ning Asta Kriksciunaite käe all. Ta on üles astunud erinevatel muusikafestivalidel: “Mägede hing” Poolas, Usedomi Muusikafestivalil Saksamaal, festivalil “1915/2015 eine musikalisch-panoptische Weltreise” Szenenwechsel Šveitsis ning osalenud erinevates ooperiprojektides.

 

Raul Talmar 

Peadirigent aastatel 2001-2012

 

1. jaanuarist 2001- 2012 oli TTÜ Akadeemilise Naiskoori peadirigendiks Raul Talmar (sünd. 06.01.1959). Raul on väga mitmekülgne – ta on töötanud Kooriühingus, olnud televisioonis lastesaates “Miljon miksi” saatejuht, kahe viimase laulupeo kava juht, koorifestivali “Tallinn” kunstiline juht. Praegu töötab Raul muusikalise tegevuse kõrvalt kirjastuse “Talmar ja Põhi” tegevdirektorina.
Enne TTÜ Akadeemilise Naiskoori ette asumist on Raul teiste hulgas olnud selliste kooride ees nagu TTÜ Akadeemiline Meeskoor, Helsingi Kaubandusülikooli Meeskoor ja Klementi Õmblusvabriku Naiskoor. Aastaid on Raul olnud segakoori Noorus peadirigendiks ja on seda ka praegu. Naiskoori ette asumise põhjuseks nimetas ta omal ajal seda, et “see on uus ja huvitav väljakutse”.
Raulil on kolm vinget poissi, tore abikaasa ning koerad Kribu ja Pätu.

Hääleseadjad: Leelo Talvik ja Kaja Post

 

Õnne-Ann Roosvee

Naiskoori dirigent aastatel 1997- 2012.

Õnne-Ann oli TTÜ Naiskooriga seotud pikka aega ning abidirigendi ameti kõrval oli ta ka koori professionaalseks klaverisaatjaks. Õnne-Ann Roosvee lõpetas 1985. aastal Tallinna Muusikakeskooli koorijuhtimise eriala, 1990. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi muusikapedagoogika osakonna ning 2005. aastal Eesti Muusikaakadeemia koorijuhtimise eriala magistrantuuri.  Alates 1991. aastast on Õnne-Ann EMTA dirigeerimisosakonna kontsertmeister. 1988-1991 oli Õnne toonase Tallinna Pedagoogikaülikooli Segakoori abidirigent. Lisaks sellele juhatab Õnne Eesti Koorijuhtide Naiskoori ning on  ETV mudilas- ja kontsertkoori koormeister. 2004-2009 tegi kaastööd Eesti Raadio Klassikaraadio toimetusele. 2005-2010 oli „Europa Chorakademie“ projektijuht ja koormeister Eestis. Õnne on laulnud mitmetes rahvusvahelistes projektkoorides: World Youth Choir, Stuttgarti Bach-Akademie, Weikersheimi Ooperikoor, Vox Europae, Tel-Avivi Ooperikoor ja Euroopa Chorakademie. Eestis on Õnne-Ann laulnud Tallinna Muusikakeskkooli kammerkooris, Muusikaakadeemia koorides, kammerkooris „Arsis“, Tallinna Kammerkooris, „Hortus Musicuse“ Akadeemilises Kooris, Eesti Kontserdi Oratooriumikooris, Haapsalu vanamuusika festivali kooris ning on lauljana ja koormeistrina osalenud paljude suurvormide ettekannetes. Lisaks põhitööle laulab Õnne laulab ka Eesti Kontsertkooris ja  kammerkoori „Voces Musicales“ projektides ning esineb pidevalt mitmete kooride, ansamblite ja solistide klaveri- ja orelisaatjana.

 

Tiina Sooba 

Peadirigent aastatel 1997-2001

 

1991. aastal kutsus tollane peadirigent Tiina Sooba koori juurde nooreks abidirigendiks. Ametlikuks abidirigendiks oli tol hetkel Lele Randalu, aga õppimise ja arenemise mõttes oli see noorele dirigendile suurepärane võimalus.

Tiina Sooba käe all käis naiskoor 1998. aastal Walesis konkursil ja saavutas seal tugeva 4. koha. Aastal 2000 võeti ette naiskoori esimene kaugem välisreis Toronto Eesti päevadele.

 

Dirigent: Õnne-Ann Roosvee
Hääleseadja: Katrin Kapinus

 

 

Ene Kangron

Peadirigent aastatel 1983-1996

 

Ene Kangron oli TTÜ Akadeemilise Naiskoori dirigent aastatel 1974-1983 ja peadirigent 1983-1996. Koori auliige aastast 2007. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskuse juhataja, dotsent, Tallinna Meestelauluseltsi Türnpu Meeskoori dirigent, Euroopa Koolimuusika Assotsatsiooni juhatuse liige, Eesti Muusikaõpetajate Liidu välissuhete koordinaator.

Dirigendid: Ebe Pille, Lele (Pihelgas) Randalu ja Tiina Sooba
Abidirigendid: Lele (Pihelgas) Randalu ja Margit Võsa
Hääleseadja: Aiki Vibur, Ludmilla Dombrovskaja-Keis, Linda Toomsalu ja Vilja Kruusement

 

 

Silvia Mellik 

Peadirigent aastatel 1974-1983

 

Silvia Mellik töötas toonase TPI Akadeemilise Naiskoori juures dirigendina 1972. aasta sügisest ja peadirigendina 1974. aasta sügisest. Silvia Mellik on suurepärane koorijuht-pedagoog, kes suhtus oma tööülesannetesse suure nõudlikkuse ja tähelepanuga ning kes omas kollektiivis suurt autoriteeti ja poolehoidu.

Silvia Melliku juhtimise ajal kirjutati koorist nii: “Silvia Mellikul kui dirigendil on suuri teeneid TPI naiskoori kõrge kunstilise taseme saavutamisel. Koor on I üleliidulise taidlusfestivali laureaat. Silvia Melliku juhtimisel on koor saavutanud kõrgema kategooria.”

1977. aasta jaanuaris omistati TPI Akadeemilisele Naiskoorile Eesti NSV teenelise kollektiivi aunimetus ja 1978. aasta augustis koori peadirigendile Silvia Mellikule Eesti NSV teenelise kunstitegelase aunimetus.

Dirigendid: Ene Kangron ja Merike Toro
Abidirigent: Lele (Pihelgas) Randalu
Hääleseadja: Sirje Villems

 

 

Alma Tamm 

Peadirigent aastatel 1951-1974

 

Koori asutaja ning esimene dirigent 1951-1974. Tammekese esimeseks heliloominguliseks teoseks oli naiskoori moto.

Koori suurim tunnustus ja armastus oma dirigendi vastu väljendus temale pandud hellitusnimes “meie Tammeke”. TPI ANi hääleseadja Alice Roolaid on kirjutanud: “On palju nimekaid koorijuhte, kuid Alma Tamm on üks ja ainuke.” Alma Tamme tegi ainulaadseks interpreedile hindamatu omadus – tema isiksuse võlu. See teeb ta unustamatuks läbi aastakümnete. Lauljatele ja tema paljudele õpilastele oli Alma Tamm oma poeetilisuse ja hingesuurusega selles reas, kuhu kuuluvad Anna Haava, Miina Härma, Aino Tamm…

Dirigendid: Anne Dobrek ja Silvia Mellik
Abidirigent: Sinaida Vollmann
Hääleseadjad: Alice Roolaid, Aino Soosaar ja Sergei Annilo