Juhatus

Naiskoori juhatus hooajal 2018/2019

 

Nimi Amet
Edmar Tuul Peadirigent
Karin Kuulpak Abidirigent
Tiia Prits President
Kadri-Liis Kutser Koorivanem
Kristi Rask I soprani häälerühmavanem
Kristina Volkova II soprani häälerühmavanem
Elery Rooba I aldi häälerühmavanem
Kadri Kiisk II aldi häälerühmavanem ja IT-tugi
Marit Maaker Raamatupidaja, laekur
Katrin Vanaselja Välissuhtleja
Marge Nõmmik Varahaldur, riietur
Miina Hõbenael Kroonik
Benedikte Petrutis Hääleseade koordinaator, kroonik
Reet Kortel Arhivaar
Asjaajaja, protokollija