Ligipääsetavuse lisainfo

LIGIPÄÄSETAVUSE INFO JA TÄHENDUS

 

Ligipääsetavus
Aitab puuetega inimestel ühiskonnaelust osa saada. Ligipääsetavust aitavad tagada: Universaalne disain, juurdepääsetav füüsiline keskkond (avalik ruum, hooned ja rajatised s.h loodusrajad, pargid, mänguväljakud, WCAG 2.0 nõudeid järgivad ehk rahvusvahelisele ligipääsetavuse standardile vastavad veebikeskkonnad, kirjeldustõlge (vaegnägijatele ja pimedatele), viipekeel (viiplejatele), lihtne keel (intellektihäirega inimestele), kirjutustõlge ja subtiitrid (vaegkuuljatele).

 

Kõik võidavad!
Tasapinnalisest kõnniteest, astmeteta sisenemisest, liftist, hästi valgustatud ruumist, kontrastsetelt tähistatud inventarist ja pindadest saavad kasu kõik inimesed.

 

Viipekeel ja viipekeele sümbol

Viipekeeletõlke piktogramm

Eesti viipekeel on iseseisva grammatika ja sõnavaraga visuaal-motoorne keel, mida tajutakse silmadega ja väljendatakse kehaga. Eesti viipekeel omab eraldiseisva keele staatust, mis tähendab ka näiteks seda, et näiteks eesti ja vene viipekeel on erinevad keeled.

 

Lihtne keel

Lihtne keel

Lihtne keel on sõnumi lihtsustatud vorm, mis aitab intellektipuudega inimesel sisu paremini mõista. Üleval toodud logo kasutamine tähendab, et lihtsasse keelde tõlgitud teksti on testinud vähemalt kaks sihtrühma esindajat ehk kerge intellektipuudega inimest

 

Punktkiri ja punktkirja sümbol, millel on kirjas Braille

Punktkirja piktogramm

Punktkirja sümbol on loodud spetsiaalselt selleks, et aidata osaliselt või täielikult nägemispuudega inimestel lugeda ja tõlgendada trükitud teksti, kuna kogu saadaolev tekst, sealhulgas punktkirja märk ise, on trükitud punktkirjas. Punktkirja sümbol on täringu kuus ja kiri Braille selle all.

 

Kirjeldustõlge

Kirjeldustõlke piktogramm

Vaegnägijatele ja pimedatele mõeldud kirjeldustõlge annab kirjelduste abil edasi kõike visuaalset, näiteks infot tegevuste, tegelaste, lavaliste või stseenimuutuste aga ka ekraanile ilmunud teksti kohta.
Kirjeldustõlke sümbol on inglise keeles Audio Description või lühend AD.

 

Nägemispuude sümbol

Nägemispuude piktogramm

Kui avalikus ruumis nagu muuseumites või parkides on tagatud ligipääs isikutele, kellel puudub kas osaline või täielik visuaalne võime, siis kasutatakse sümbolit, mille peal on valge kepiga kõndiv inimene.

 

Kirjutustõlge, subtiitrid ja silmusvõimendus

CC ja silmusvõimendus piktogrammid

CC märk ja subtiitrid on mõlemad märgid sellest, et teksti kuvamine televiisoril, videoekraanil või muul visuaalsel moel on tagatud. Eesmärk on pakkuda täiendavat või tõlgendavat teavet. Kuulmislangusega inimestele mõeldud abivahendi silmusvõimenduse olemasolul kasutatakse sümbolit, millel on kõrva läbiv noolemärk.

 

Kontserdi kava
Vahetekstid
Korraldajate mõtted
Korraldajate ja toetajate nimekiri
Jäta tagasiside

 

Faili lõpp